צור קשר

    הנני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי מחברת AVIV AMCG

תכנון סביבתי

ליווי שוטף לתכניות אב, מתאר, מפורטות ועוד

הערכה של ההשפעות הצפויות לתכנית הפיתוח והאמצעים האפשריים לצמצום ההשפעות השליליות. בכלל זה אינטגרציה של מומחים מדיסיפלינות רבות: אקוסטיקה, איכות אויר, אקולוגיה, נוף, הידרולוגיה ומים, פסולת, אנרגיה, בניה ירוקה, הערכת סיכונים, הצגת ממצאים, כתיבת דוחות וליווי התכנית עד לאישורה.