צור קשר

    הנני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי מחברת AVIV AMCG

תוכניות אב

תכנית אב היא כלי תכנוני המאפשר למנהלים בארגון לבחון את השלכות האסטרטגיה העסקית והחזון של הארגון בהיבטים הפיזיים

גיבוש והצגה של תכנית אב מאפשרים תכנון ארוך טווח שתומך בשינוי ובצמיחה של הארגון תוך הקניית סביבת העבודה הנדרשת, במקום ובמועד הנדרש.

תכנית האב מאפשרת לארגון ביצוע תכנית רב-שנתית להיערכות בנכסים והשקעות הקשורות להקניית המקום הנדרש למימוש התכנית העסקית. היא מתרגמת את הצרכים התפעוליים לשפה תכנונית שבאה לידי ביטוי בצרכי שטח, תוך התייחסות לעקרונות תכנון מרכזיים, מדיניות הארגון ואופי הפעילות של היחידות המיועדות לאכלוס. תוכנית אב מתייחסת על פי רוב לקמפוס או לקבוצת מבנים מרוכזים במתחם אחד או מפוזרים בפריסה גיאוגרפית.