הנני מאשר/ת קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי מחברת AVIV AMCG

החברה לשירותי איכות הסביבה בסכנת סגירה

300 אלף טונה של פסולת מסוכנת נוצרים בישראל בשנה – והחברה הממשלתית
המטפלת בפסולתצ נקלעה להפסדים המערערים את יציבותה.
החברות הפרטיות בתחום מתמודדות עם קשיים שנובעים מהיעדר מדיניות עקבית
וארוכת טווח של המשרד להגנת הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בסכנת סגירה

תאריך הפרסום: 07.06.2015
פורסם בTheMarker

 

images_635692739042465000