צרו קשר

הנדסת סביבה

התחום עוסק בייעוץ סביבתי למגוון רחב של נושאים.

תחום הנדסת הסביבה חולש על היבטי סביבה שונים ואנחנו נותנים מענה רחב, החל מייעוץ, נושאי התפלת מים וניהול משק המים, סקרי שפכים, בדיקות איכות אויר, אסדרה סביבתית משולבת, וכלה בתכניות אב לפסולת, תכניות לפיתוח בר קיימא וסקרים היסטוריים וסקרי קרקע.

יועצי התחום שלנו מומחים בין היתר בסקרים לבחינת טכנולוגיה מיטבית BAT, ניתוח סיכונים, מבדקי עמידה Audit וייעוץ בטיחות וגיהות EHS, סקרי נאותות למפעלים טרם מיזוג או רכישה– Due Diligence)DD), סקירה והכנת דוחות בנוגע לנושאים מגוונים כגון מחקר ופיתוח.