צרו קשר

כלכלת סביבה

למומחים שלנו ב-AVIV ניסיון מגוון בבחינת אפקטיביות של פרויקטים סביבתיים
באמצעות כלים כלכליים

כלכלת סביבה היא דיסציפלינה המאפשרת לבחון ולמדוד נושאים סביבתיים בכלים כלכליים. בין אם מדובר בכימות עלויות ותועלות חיצוניות לשוק, עלות-תועלת מפרוייקטים בתחום הסביבה, בחינת סובסידיות ותמריצים לעידוד פרויקטים סביבתיים.

כל אלה מאפשרים לתת ביטוי כלכלי, בשפה מוניטרית אחידה, לנושאים סביבתיים מגוונים. השוואה זו נותנת במה לשיקולים סביבתיים, כחלק ממערך השיקולים הכלכליים, כך שניתן יהיה לראות בעזרתם תמונה מלאה יותר של העלויות. כמו כן, היא מאפשרת לנו לשקול בכלים כלכליים מקובלים את הרווחיות של פרויקטים בתחומי מגוונים של איכות הסביבה.

ליועצים שלנו ב-AVIV  ניסיון מגוון בייעוץ כלכלי – סביבתי בפרויקטי תשתיות, תפעול וכן בבנייה של מסדי נתונים בתחום.

בתחום פעילות של כלכלת הסביבה אנחנו מתמקדים בניתוח היבטים סביבתיים בכלים כלכליים 

אנחנו מבצעים כימות עלויות ותועלות חיצוניות לשוק (Externalities), עלות-תועלת מפרויקטים בתחום הסביבה (CBA), מנתחים השפעה על המשק לפרויקטים לאומיים בתחום סביבה, מלווים את הפרוייקטים עד לקבלת מענקים להתייעלות אנרגטית, נותנים ליווי כלכלי לפרויקטים בתחומי אנרגיה מתחדשת, טיפול במים, ניקוז ונחלים, חקלאות וכו, ובמקביל עוסקים בבחינת סובסידיות ותמריצים לעידוד פרויקטים סביבתיים, ניתוח מחזור חיים (LCA), בניית מסדי נתונים בתחום ועוד. כל אלה מאפשרים לנו לתת ביטוי כלכלי, בשפה מוניטרית אחידה, לנושאים סביבתיים מגוונים.

בתחום פעילות של פיתוח בר קיימא אנחנו עוסקים בנושאי פיתוח אסטרטגי תוך הטמעת שיקולי סביבה, ובמדיניות סביבתית

בתכניות אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא לחברות ממשלתיות ואחרות, אנחנו נותנים ליווי יישום תכניות עבודה בתחומי קיימות למשרדי ממשלה וארגונים, מבצעים דיווחים סביבתיים כגון: דוח מעלה, דיווח וולונטרי בנושא פליטות גזי חממה, ניהול סיכונים סביבתיים, רכש ירוק ועוד.