צרו קשר

מנהלת התחדשות עירונית

דף הבית Aviv > אודות ניהול פרויקטים > הקמה ותפעול > מנהלת התחדשות עירונית

מנהלת האמונה על קידום, הכוונה ותיאום של תהליכי התחדשות עירונית

נוכח המגמה של המשך הצטופפות מרבית האוכלוסייה בארץ בערים, והרצון של שמירה על השטחים הפתוחים, גובר הצורך בחידוש מתמיד של מלאי הבינוי הקיים בערים. המטרה העיקרית של ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים, יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.

ניהול תהליכי התחדשות עירונית נעשה באמצעות מנהלת התחדשות עירונית, המגבשת ומתווה את מדיניות ההתחדשות בעיר, מאפשרת לרשות המקומית לסייע ולקדם את היוזמות, ומהווה כתובת לתושבים וליזמים למענה לשאלות ולפניות בנושא. בשנים האחרונות מלאה הארץ בפרויקטים להתחדשות עירונית בערים. הבאים לידי ביטוי לרוב בתכניות “פינוי-בינוי” או בתמ”א 38 (חיזוק מבנים מרעידות אדמה תוך תוספת דירות בבניין).
לפרויקטים אלו השפעה דרמטית על איכות חיי התושבים בערים. הן על אלו בבניינים המיועדים להתחדשות והן לאלו החיים בקרבתם. מתכנני הערים בחברת AVIV AMCG מלווים מטעם רשויות ויזמים תהליכי התחדשות בערים כמנהלי תכנון, יועצים בתחום הכלכלה, החברה והפרוגרמה לשטחי ציבור. זאת תוך הבנה והיכרות עם אילוצי היזמים מחד וצרכי התושבים והרשויות מאידך. פרויקט הדגל של החברה בתחום הינו הקמת מנהלת להתחדשות עירונית עבור עיריית אור יהודה. המנהלת אחראית על הכוונת תושבים ויזמים, הכנת מסמכי מדיניות בנושא וקידום תכניות להתחדשות עירונית בשיתוף פעולה עם יזמים פרטיים.