צרו קשר

מנהלת נגישות

מנהלת לקידום ותאום הנגשת מבנים ממשלתיים בהתאם לחוק שיוון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

חוק הנגישות, מחייב את משרדי הממשלה להנגיש את המבנים לקהל. לצורך כך פועלת מנהלת הנגישות להסדרת נגישות מתו”ס בכלל מבני הממשלה בפריסה ארצית. ההליך החל בסקר מבנים לצורך אומדן כספי ראשוני והגדרת סדרי עדיפות לתכנית ההסדרה ובהמשך ניהול צמוד, מעקב ובקרה לצורך השלמת המשימה בלו”ז הנדרש.

פעילות זו מחייבת תיאום ודיווח מול גורמים רבים החל מנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, דיווח לועדת הרווחה בכנסת, קידום תהליכי רישוי, פרסום וניהול עשרות תהליכי מכרזים והתקשרויות עם קבלנים, ניהול תקציב, ניהול ובקרה של עבודת מנהלי פרויקטים ומתכננים ועוד.