צרו קשר

פיקוח צמוד

פיקוח מקצועי צמוד מבטיח איכות ביצוע ומציע פתרונות ישימים לחסכון,
התייעלות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב

אנחנו ב-AVIV מאמינים כי מרגע התנעת שלב הביצוע נדרש ניהול קפדני שמבטיח עמידה באתגרים המשתנים. המפקחים המנוסים שלנו מלווים את הפרויקט משלב התכנון ומשלבים היבטים מעשיים של יישום בשטח. בניהול אתר העבודה ובפיקוח מוקדשת תשומת לב ודגש על תהליכי העבודה והבטיחות כחלק מהמעקב ובקרת ביצוע. בתהליך העבודה נעשה שימוש קפדני בכלי דיווח ותיעוד.

ההיכרות האישית בין המפקחים המנוסים של AVIV והגורמים המבצעים מאפשרת תקשורת טובה אפקטיבית בין הגורמים המעורבים בפרויקט, ובכך מסייעת לקידום התהליך תוך עמידה בלוחות זמנים ותקציב הלקוח.