צרו קשר

פיקוח צמוד

פיקוח מקצועי צמוד מבטיח איכות ביצוע ומציע פתרונות ישימים לחסכון והתייעלות ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב

אנו ב- AVIV AMCG מאמינים כי מרגע התנעת הביצוע נדרש ניהול קפדני שמבטיח עמידה באתגרים המשתנים. המפקחים ב- AVIV AMCG מלווים את הפרויקט משלב התכנון ומשלבים היבטים מעשיים של יישום בשטח בניהול אתר העבודה ובפיקוח מוקדשת תשומת לב ודגש על תהליכי העבודה והבטיחות כחלק מהמעקב ובקרת ביצוע. בתהליך העבודה נעשה שימוש קפדני בכלי דיווח ותיעוד.

ההיכרות האישית בין המפקחים ב- AVIV AMCG והגורמים המבצעים שמאפשרת תקשורת טובה בין הגורמים המעורבים בפרויקט.